Cserkészélet Munkácson

Munkácson fogadalomtétellel egybekötött eseményen megalakult Kárpátalja legújabb cserkészcsapata, a Munkácsi 10. Sz. Munkácsy Mihály Öregcserkészcsapat. Felnőtt (öreg)cserkészcsapat létezett ezelőtt is, 2004-től, ám beavatásra, mármint cserkésznyakkendő-kötéssel együtt járó ünnepi eseményre csak a minap került sor. A fogadalomtétel Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke jelenlétében történt meg.

A csapat összetétele igen sokszínű: különböző képzettségű és végzettségű emberek nagyon erős, vidám, összetartó csoportja alkotja, ahogy azt a klasszikus cserkészetika predesztinálja. Parancsnokunk, Zemkó Tibor régi motoros a felnőtt cserkészszakmában: már ott volt a 10 évvel ezelőtti munkácsi cserkészmozgalom újjáéledése idején is.

Jelenleg 12 tagunk van; kéthetente jövünk össze, részt veszünk nemzeti ünnepeinken, a KMKSZ-gyűléseken, természetjárásokban, a helyi nyugdíjaskör összejövetelein, és ami a legfontosabb – összeforrottságunknak már megvannak a gyümölcsei: itt mindenki mindenkire midig számíthat.

Fedeles Jenő, a Munkácsi Öregcserkészcsapat „ifjú” tagja